background

Školicí středisko Siemens

SITRAIN - školení pro automatizaci a pohony

Siemens vybudoval v České republice vlastní školicí středisko pro oblast průmyslové automatizace. Středisko navazuje na dlouholetou tradici školení zajišťovaného dceřinou firmou E&A. Pro výuku jsou využity stávající prostory na Bradleci u Mladé Boleslavi a nově vybudovaný školicí komplex v Ostravě. Cílem střediska je zabezpečit co nejvyšší technickou a odbornou úroveň všech školení. Používaný hardware a učební materiály proto odrážejí nejnovější trendy v automatizační technice. Veškerá školení jsou realizována podle principů plně integrované automatizace(TIA - Totally Integrated Automation), které firma Siemens prosazuje již několik let. Velký důraz klademe na odbornou a pedagogickou připravenost lektorů. Ti budou pravidelně získávat zkušenosti přímo z Německa. V nabídce jsou nová školení z oblasti vizualizací, komunikací a pohonů. Školicí středisko je připraveno zabezpečit nejen realizaci standardních školení, ale i realizaci celých konceptů školení pro jednotlivé firmy. Školicí středisko Siemens i nadále spolupracuje s dalšími autorizovanými školicími středisky SIDAT a SIMEX Control.

Nabídka kurzů pro období od 1. října 2022 do 30. září 2023